NEPŘEHLÉDNĚTE

Technologie suchého zdění - Stavimbarak.cz

Technologie suchého zdění je stavební systém u kterého není potřeba používat žádnou zdící maltu. V nadsázce můžeme říci, že pokud umíte postavit domeček z lega dokážete postavit i dům. Každá tvárnice má totiž na ložné ploše zámek, který při zdění ..

NEPŘEHLÉDNĚTE

Projektování domu - Zádveří by nemělo chybět -Stavimbarak.cz

S poukazem na dokonalou těsnost a tepelně izolační schopnost současných dveří se u novostaveb rodinných domů často (obdobně jako venkovní závětří) pokládá za zbytečnost budovat zádveří, ačkoli si běžně neklade žádné velké plošné ani prostorové ..

NEPŘEHLÉDNĚTE

Kadet je na dobré bydlení kadet - StavimBarak.cz

Zkušený a schopný architekt vyslechne naše názory i požadavky na bydlení a poté vytvoří projekt vycházející ze sdělených informací. Ten, který vám nyní představujeme, je dílem architekta Josefa Smoly. Investora zaujal otevřený systém rodinných domů s názvem ..

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pořizujeme vnitřní instalace

Zdravotně technické instalaceRovněž vnitřní instalace a systémy vytápění rodinného domu prošly za poslední desetiletí rychlým vývojem. Změnily se nejen používané materiály, ale i nároky na hygienickou nezávadnost a trvanlivost . Pro rozvody kanalizace a pitné ..

NEPŘEHLÉDNĚTE

Realizace stavby

Výběr způsobu výstavby rodinného domuV období, kdy pořizujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinného domu, se zabýváme otázkou jaký způsob výstavby rodinného domu zvolíme. Rozhodujeme o tom, zda si necháme postavit náš rodinný dům tzv. "na klíč" nebo ..

Stavební systém z bílého pórobetonu - Stavimbarak.cz

Jedinečná tepelná pohoda pro rodinné domy. Hlavním kritériem, podle něhož si každý stavebník rodinného domu vybírá stavební materiál pro svůj budoucí domov, je výsledná kvalita mikroklimatu v interiéru. V našich podmínkách je na prvním místě logicky tepelná ..

Dřevěný plot - nejpřirozenější řešení - Stavimbarak.cz

Ze všech možných způsobů ohrazení pozemku je tím nejestetičtějším a přes nutnost pravidelné údržby i nejoblíbenějším plot dřevěný. Má výraznou dekorační schopnost a představuje ideální pozadí pro okrasné výsadby. Optimální kombinaci pak tvoří s ..

Pro bezproblémový vjezd na pozemek - Stavimbarak.cz

Pokud se vjezd do garáže nenachází v úrovni oplocení, ale někde uvnitř pozemku, neobejdeme se bez vjezdové brány. Za této situace je ovšem nanejvýš praktický motorický pohon brány i garážových vrat a jeho sjednocené dálkové ovládání přímo z vozidla, ..