Stavební deník a kontrolní dny - Stavimbarak.cz

Stavební deník je standardizovaná tiskovina s povahou úředního dokladu. Spolu se smlouvou o dílo, kterou investor uzavírá s dodavatelem stavby, představuje v celém jejím průběhu dva nejdůležitější dokumenty, jejichž váha se může plně projevit zejména tehdy, ..

Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj - Stavimbarak.cz

Aktuálně přinášíme informace o dvou významných projektech Ministerstva pro místní rozvoj, které bezprostředně souvisí s výstavbou. První zpráva se týká žhavé novinky - úvěru na bytovou výstavbu pro mladé s nízkým úrokem, kde uvádíme základní údaje. ..