Dřevěný plot - nejpřirozenější řešení - Stavimbarak.cz

Ze všech možných způsobů ohrazení pozemku je tím nejestetičtějším a přes nutnost pravidelné údržby i nejoblíbenějším plot dřevěný. Má výraznou dekorační schopnost a představuje ideální pozadí pro okrasné výsadby. Optimální kombinaci pak tvoří s ..

Pro bezproblémový vjezd na pozemek - Stavimbarak.cz

Pokud se vjezd do garáže nenachází v úrovni oplocení, ale někde uvnitř pozemku, neobejdeme se bez vjezdové brány. Za této situace je ovšem nanejvýš praktický motorický pohon brány i garážových vrat a jeho sjednocené dálkové ovládání přímo z vozidla, ..

Gabiony - moderní a flexibilní stavební prvek

Gabiony jsou pravoúhlé drátěné kontejnery plněné kamenivem. Pro zachování dostatečné pevnosti pro udržení kamenné výplně, musí být gabiony schopné dosednout a přizpůsobit se různým terénním nerovnostem. Co jsou gabiony? - jsou drátěné konstrukce, které ..

Zelený koutek pro děti

Dítě potřebuje pohyb, a nejlépe na čerstvém vzduchu. V dnešním světě počítačů a nebezpečně mizejících veřejných dětských hřišť je to obzvlášť důležité. Proto bychom už při plánování úpravy zahrady u rodinného domu měli rozhodně počítat s ..

Je kompost přežitkem?

Pokud nemáme na mysli volně loženou zapáchající hromadu všeho možného, pak odpovězme ihned, že kompost má své místo i v zahradě moderního rodinného domu. I z ní totiž během roku vzejde spousta biologického odpadu, který současné předpisy na ochranu ovzduší ..

Založení trávníku výsevem nebo drnovým kobercem?

Pokud si budete plánovat založit nový trávník nejdůležitější rozhodnutí, které musíme učinit, je, zda použít k založení trávníku semeno nebo drnový koberec. Obě metody mají své výhody i nevýhody a vaše rozhodování bude záviset na takových faktorech, jako ..

Easy up - spojovací systém pro dřevěné hranoly

Jednoduchý, moderní a praktický spojovací systém, který se skládá ze spojovacích plastových prvků Easy up a dřevěných hranolů 50x50. Tímto způsobem je možno rychle a bez větších nároků na nářadí a manuální zručnost postavit nejrůznější přístřešky, ..