Poslední nutné razítko - Stavimbarak.cz

Kolaudace je definitivní tečkou za celým procesem výstavby rodinného domu. Pro stavebníka je to vlastně úřední osvědčení, že jeho dům odpovídá legislativním požadavkům a že je způsobilý k užívání. Kdy má stavebník o kolaudaci zažádat, resp. v jaké ..

Vybíráme stavební pozemek

Výběr vhodného stavebního pozemku je nejdůležitějším rozhodnutím, které budoucí stavebník rodinného domu musí udělat. Závažnost tohoto rozhodování spočívá především v tom, že vlastnosti, výhody i nevýhody stavebního pozemku nelze v budoucnu změnit, ..